Захранването на дивеча е една от основните задачи на ловеца и ловните стопанства. Необходимо е захранването да се извършва системно през различните сезони на годината. Често обаче, то се прави само през тежките зимните месеци, когато животните трудно намират средства за препитание.
Поставянето на храна за дивите животни и птици само през зимните месеци не винаги ще гарантира тяхното оцеляване, тъй като след като е паднал дълбокият сняг, те вече са достатъчно изморени и изтощени от студеното време и понякога не могат да достигнат до поставената им храна, дори тя да е наблизо.
Грижата на ловците за дивите животни не трябва да е само при тежки и аварийни условия, а да се извършва регулярно. Дивите животни могат да останат гладни не само през зимата, но и през друго време на годината. Например при сухо време, през лятото, ако има много дивеч и храната не може да стигне за всички животни. През тези периоди също е необходимо ловците да се грижат за дивите животни и птици.
Най-голямо значение захранването има за елените и дивите свине. Но и животни, които ни се струва, че се приспособяват лесно към по-суровите и трудни условия за живот, като дивия заек, често се хранят с тяхната захранка.
В ловните стопанства захранването на дивеча има следните задачи:
• Спасяване на дивеча от глад през трудните периоди на годината, когато естествената храна е малко и не стига за всички животни.
• Привличане на дивеча към определена територия, където ще бъде охраняван и ще е достъпен за лов.
• Предпазване на селските посеви от дивите животни.
• Подпомагане на естествената популацията на дивите животни.
• За селекция на животни за лов или предпазване.
• За осигуряване на лекарства, микроелементи и др. препарати за животните.
За да има ловното стопанство някаква власт над дивеча и върху популацията му, захранването е задължително.
Захранването на дивеча може да се извършва с поставянето на специално приготвена за него храна или чрез осигуряването на специално отглеждани за него посеви.
Захранването ще има успех, ако се извършва регулярно, подбрани са точните места и храна за дивеча. Дивите животни много внимателно подхождат към присъствието на човека, неговите следи и различни постройки и съоръжения.
В зависимост от сезона популацията на дивеча и птиците силно се променя. Ловците трябва да са добре запознати с тези подробности, за да не изхвърля напразно храната. За да вземат животните оставената храна, е необходимо стриктно да се избират местата, където ще се поставя. Важно е животните постепенно да бъдат научени да вземат храната.
За да не привикнат дивите животни към готовата храна и да спрат сами да търсят прехраната си, трябва да им се предостави само част от необходимата им порция.
Не трябва да се допуска струпването на много дивеч около едно място за захранване, затова е добре да бъдат направени няколко такива места. При това е необходимо дивечът да бъде опазен от бракониери.